Pakalpojumi

SIA "EIROSTAT" saviem klientiem piedāvā sagatavot INTRASTAT atskaites- Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā;

Dabas resursa nodokļa atskaites;

PVN atskaites;

Atzinums par preču iepakojumu, el. precēm;

Grāmatvedības pakalpojumi

INTRASTAT

INTRASTAT atskaiti jāsāk aizpildīt uzņēmumiem, kas sasnieguši zemāk minētos kritērijus darījumiem ar ES dalībvalstu uzņēmumiem. Atskaite jāaizpilda precīzi, jo CSP pārvalde un VID apmainās un pārbauda apkopotos datus. CSP katru gadu nosaka respondentus, kuriem jāaizpilda INTRASTAT pārskati. Uzņēmums tiek iekļauts INTRASTAT respondentu sarakstā tad, ja tā ievedamo un/vai izvedamo preču apjoms no/uz ES dalībvalstīm, ņemot vērā pēdējo pieejamo informāciju par 12 mēnešiem, ir sasniedzis CSP noteikto asimilācijas robežlielumu ievedumam un/vai izvedumam no/uz ES dalībvalstīm.

Robežlielumi Izvedums Ievedums
Asimilācijas robežlielums
 EUR 130 000 (aizpilda pārskatu Izvedums-Intrastat-2A)EUR 180 000 (aizpilda pārskatu Ievedums-Intrastat-1A)
Īpašais robežlielums
EUR 4 000 000 (aizpilda pārskatu Izvedums-Intrastat-2B) EUR 2 500 000 ( aizpilda pārskatu Ievedums-Intrastat-1B)

Dabas resursa nodoklis

Dabas resursa nodokli ir nepieciešams maksāt un sagatavot atskaiti tiem uzņēmumiem, kas pirmie realizē preces iepakojumā Latvijas teritorijā. Nodoklis jāmaksā par preču iepakojumu (primāro, sekundāro un transporta), videi kaitīgajām, t.sk. elektriskajām un elektroniskajām precēm. Mūsu speciālisti sagatavo un iesniedz visu nepieciešamo informāciju (atskaiti), kas nepieciešama VID, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, apsaimniekošanas organizācijām.

PVN

Sagatavojam atskaites par precēm, kas saņemtas no ES dalībvalstīm un pārskatus par preču piegādēm Kopienas teritorijā.

Ja tiek noslēgts līgums par Intrastat un Dabas resursa nodokļa atskaišu sagatavošanu, tad PVN atskaiti saņemsiet bonusā.

Atzinumi

Iepakojuma atzinumi - ja uzņēmumam nav informācijas, vai arī tā ir nepilnīga par preču iepakojumu (svaru, veidu), mūsu sertificētais speciālists sagatavos nepieciešamo atzinumu. 
Elektrisko un elektronisko preču atzinumi -
šos atzinumus sagatavojam tiem uzņēmumiem kam trūkst informācija par elektrisko, vai elektronisko preču neto svaru. Kā arī palīdzam sameklēt atbilstošu preces kodu, lai pareizi aprēķinātu nodokli.