Skip to content

Cenas

INTRASTAT cena

INTRASTAT cena no 30 EUR* mēnesī, lai noteiktu
Jums izdevīgāko cenu ir nepieciešama šāda informācija:
-rēķinu skaits mēnesī;
-rēķina lapu skaits;
-preču dažādība rēķinā.

DRN atskaites cena

DRN atskaites cena no 30 EUR* ceturksnī, lai noteiktu
Jums izdevīgāko cenu ir nepieciešama šāda informācija:

-vai tiek izmantots Intrastat pakalpojums;
-informācija dokumentos;
-ievesto kravu skaits;
-atskaite par EEI, vai par iepakojumu.

Atzinuma cena

Atzinuma cena no 9 EUR* par vienu vedumu/kravu,
lai noteiktu Jums izdevīgāko cenu ir nepieciešama šāda informācija:

-ievesto/izvesto kravu skaits mēnesī;
-informācija pavaddokumentos;
-preču dažādība.

*papildus tiek aprēķināts PVN