Skip to content

Dabas resursa nodoklis

Sagatavojam Dabas resursa nodokļa (DRN) atskaites priekš VID, apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Dabas resursa nodokļa atskaites par videi kaitīgajām precēm, preču iepakojumu, vienreizlietojamiem traukiem.

DRN mērķis: nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Nodokli jāmaksā tiem kuri pirmie LR teritorijā
:

  • realizē videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā;
  • savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces, vai iepakojumā iegādātas preces ;
  • sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja;
  • sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, kas izgatavoti no plastmasas (polimēriem), papīra, kartona, to kompozītmateriāliem (laminātiem) ar polimēru vai metāla komponentiem, metāla folijas, koksnes vai citām dabiskām šķiedrām (turpmāk – vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi);
  • elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs-jebkura persona, kas neatkarīgi no izmantotās tirdzniecības metodes, arī neatkarīgi no distances līguma atbilstoši normatīvajiem aktiem opar distances līgumu;

Nodokļa maksāšanas periods:

Dabas resursa nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķina un iemaksā nodokli par iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā.

Līdz nākamā gada 20.janvārim nodokļa maksātājs aprēķināto nodokli, ja tas atbilstoši pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 euro gadā iemaksā Valsts ieņēmumu
dienesta noteiktajā budžeta kontā.

Atbrīvojumi no DRN nodokļa:

Uzņēmumi, kuri nodrošina izlietotā iepakojuma, vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir noslēguši līgumus par šādu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu ar Vides ministriju vai apsaimniekotāju (kurš noslēdzis līgumu ar Vides ministriju par šādu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu), un tādejādi īsteno ražotāju atbildības principu, tiek atbrīvoti no DRN maksāšanas.

Dabas resursa nodokļa likmes preču iepakojumam:

Stiklam – 0,44 EUR/kg

Plastmasa – 1,22 EUR/kg

Metāla – 1,10 EUR/kg

Koks, kartons – 0,24 EUR/kg

DRN likmes par elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (EEI):

Ar 2018. gada 1.jūliju ir nomainītas EEI kategorijas. No 10. kategorijām ir pāriets uz 6. kategorijām: